Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΔΕΥΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ
         Μετά   την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 18341/10-5-2018 πρόσκληση του  Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ  αποφάσισε την υποβολή πρότασης ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ - ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ» συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω πράξη και συγκεκριμένα στο υποέργο 2 «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ - ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ», συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. , ένα τμήμα του που αποτελεί το αρδευτικό δίκτυο διανομής, προϋπολογισμού 525.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα, αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της όλης μελέτης του υποέργου.
Για το λόγο αυτό και επειδή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το υποέργο   μιας και αφορά αρδευτικό δίκτυο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας  μετά από σχετική απόφαση που λήφθηκε,  θα χρηματοδοτήσει από πόρους του Δήμου Σητείας το παραπάνω τμήμα με το ποσό των 525.000,00 ευρώ.


  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

   ΛΟΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου