Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2018 του Δήμου Σητείας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018 που εισηγήθηκαν ο Προϊστάμενος του τμήματος προϋπολογισμού κ. Μανώλης Νικηφοράκης και ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος επί των οικονομικών κ. Λεωνίδας Τερζής.

Τα έσοδα

Για τα επιμέρους στοιχεία στα έσοδα, σημείωσε την θετική πορεία που καταγράφεται στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ως τώρα έχει εισπραχθεί 1.400.000 όταν πέρυσι το κλείσιμο ήταν στα 1.200.000 ), στα τέλη παρεπιδημούντων, ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, στις ΑΠΕ. Επίσης έχει καταβληθεί το ήμισυ της ΣΑΤΑ, αλλά αναμένεται ως το τέλος του χρόνου να δοθεί το υπόλοιπο ποσό. «Γενικά τα έσοδα πάνε αρκετά καλά φέτος. Το σημείο όμως που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι τα τέλη άρδευσης όπου έχουμε πρόβλημα εισπραξιμότητας».Στα έσοδα του 2017, θέμα υπάρχει και στον κωδικό των εισπραχτέων υπολοίπων -οφειλές προς το Δήμο από παλαιότερα έτη συν το φετινό. Το πρόβλημα είναι ότι στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε με 2.600.000 εισπραχτέα, έχουμε φτάσει ως Οικονομική Υπηρεσία να έχουμε εισπράξει 700.000 € από αυτά, όταν τα προηγούμενα εισπράτταμε 400.000, άρα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Όμως και πάλι με την προσθήκη των φετινών έφτασαν τα 2.700.000. Προστίθενται συνεχώς καινούρια ειπσραχτέα υπόλοιπα. Άρα από πλευράς εσόδων του Δήμου το πρόβλημα είναι στον κωδικό 32, τα εισπραχτέα υπόλοιπα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ανεύρεση τρόπων είσπραξης τους. Έχουμε πετύχει καλούς ρυθμούς αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», τόνισε.

Για τις δαπάνες του 2017 ο κ. Νικηφοράκης επεσήμανε ότι «φέτος έχει γίνει καλή προσπάθεια από την Υπηρεσία η οποία επίσης έχει αξιοποιήσει την επιχορήγηση που έχει δοθεί από το Υπουργείο των 800.000 για την κάλυψη απλήρωτων υποχρεώσεων παλαιών ετών, εκ των οποίων έχουν πληρωθεί τα 450.000 ως τώρα από το Δήμο. Έχει δοθεί σύσταση και για τις υπόλοιπες απλήρωτες υποχρεώσεις σύσταση στο Λογιστήριο και κατά προτεραιότητα εξοφλούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις».


Για το 2018

Το πρώτο σχέδιο τον προϋπολογισμό του 2018 συντάχθηκε αρχικά τον Οκτώβριο, εστάλη στο Παρατηρητήριο και έγιναν παρατηρήσεις σε δύο σημεία. Για τη δήλωση ολόκληρης της επιχορήγησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές -είχαν εγγραφεί μόνο τα 400.000 που διαχειρίστηκαν- και τις απλήρωτες υποχρεώσεις, που είχαν εγγραφεί την 1/1/2018 περίπου 1.100.000. Κατά το Παρατηρητήριο το ποσό αυτό είναι περίπου 1.300.000 βάσει ενός ειδικού τύπου σχετικής εγκυκλίου. Και οι δύο παρατηρήσεις, όπως ανέφερε ο κ. Νικηφοράκης, καλύφθηκαν από την πλευρά του Δήμου. Το σχέδιο λοιπόν μετά τις διορθώσεις εγκρίθηκε εκ νέου από την Οικονομική Επιτροπή και έλαβε την τελική του μορφή.

– Σύμφωνα με αυτή η εικόνα του προϋπολογισμού του 2018 ισοσκελίζει έσοδα- έξοδα στο ποσό των 17.831.068, 17 €. Στα τακτικά έσοδα έχουν εγγραφεί εισπράξεις 7.042.440,67 €, στα έκτακτα 3.103.656,76. Έσοδα παρελθόντων ετών 1.340.621,11, εισπράξεις από δάνεια κι απαιτήσεις από ΠΟΕ 2.032.583,32 και εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων κι επιστροφές χρημάτων 1.540.961,80. Χρηματικό υπόλοιπο 2.770.804,51 €. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 17.831.068, 17.

– Αντιστοίχως ανακεφαλαιωτικά η εικόνα των εξόδων είναι η εξής: Έξοδα χρήσης 9.149.226, 21, επενδύσεις 4.359.899,06, πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδώσεις και προβλέψεις 4.221.942,90. Αποθεματικό 100.000. Σύνολο δαπανών 17.831.068,17.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.


ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ


http://www.anatolh.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου