Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Σητείας: Την Κυριακή 31 Μαρτίου οι εκλογές για το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

           Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ  Σητείας  σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 31/03/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της  Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Σητείας σε Περιφερειακή Συνέλευση

που θα συγκληθεί  την 31η  Μαρτίου  2019 ημέρα Κυριακή, με  ώρα έναρξης  διεξαγωγής της την 11 π.μ.,  στην ΣΗΤΕΙΑ, στο Γραφείο του Περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Σητείας,     Δ/νση : Εργ.Κατοικίες Β,  με τηλ.2843026073 ,  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
-Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).
        Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί                                     Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 7 Απριλίου 2019,  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
ΣΗΤΕΙΑ 06/03/2019


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  παρακαλούνται να καταθέσουν (ώρες: από 10.00 έως 12.00) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ , Δ/νση :ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Β,  μέχρι 20/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή. 
Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στο Περιφερειακό Τμήμα και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς.  Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) η σφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019 και γ) η αίτηση να σταλεί είτε με FAX (αριθμό FAX 28430-23740), είτε με e-mail sitia.dpt@redcross.gr στο Περιφερειακό Τμήμα το αργότερο έως την 20/3/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(Δ/νση: ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Β, τηλ:2843026073, e-mail: sitia.dpt@redcross.gr, στις ώρες: από 10.00 έως 12.00)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου