Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΜΕΙΖΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΧΕΙ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ

Αγαπητοί συμπολίτες-σες θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το πόσιμο νερό του Δήμου Σητείας έχει βελτιωθεί.

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι η άμεση και δυναμική μας συμμετοχή , η δημοσιοποίηση της προβληματικής κατάστασης του πόσιμου νερού της Σητείας,οι πιέσεις μας προς την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έφεραν αποτέλεσμα.
Μας κοινοποιήθηκαν δύο έγγραφα που βεβαιώνουν την βελτίωση της κατάστασης.
1.Εγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με Αρ.Πρωτ.:22858-12/9/2017 το οποίο αναφέρει ότι:

<<Η ΔΕΥΑ Σητείας προέβη σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της μικροβιολογικής επιβάρυνσης στις περιοχές που εντοπίστηκε το πρόβλημα (καθαρισμός και έλεγχος στεγανότητας δεξαμενών και φρεατίων,απολύμανση πυθμένα και τοιχωμάτων κ.α) και οι ελλείψεις άμεσης προτεραιότητας στις εγκαταστάσεις συλλογής,επεξεργασίας και διακίνησης πόσιμου νερού διεκπεραιώθηκαν με ιδίους πόρους της Επιχείρησης>>.
2.Εγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας με Αρ.Πρωτ.:198704-25/09/2017 με θέμα την ποιότητα του πόσιμου νερού του Δήμου Σητείας το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:
<< μετά την πραγματοποίηση εκτάκτου δειγματοληπτικού ελέγχου στο δίκτυο ύδρευσης που έγινε στις 19/9/2017, διαπιστώθηκε ότι οι μετρήσεις εντός της πόλης της Σητείας ήταν εντός των προβλεπομένων ορίων, εκτός των δειγμάτων κάποιων περιοχών εκτός Σητείας όπου αναπτύχθηκαν αποικίες εντερόκοκκων και αλλού αποικίες ολικών κολοβακτηριοειδών και e.coli , πιθανώς λόγω χαμηλής συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου στα τελικά σημεία του δικτύου>>.
Στα δύο παραπάνω έγγραφα αναδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η πρότερη κατάσταση του πόσιμου νερού ήταν προβληματική και ότι αν δεν δημοσιοποιούσαμε το πρόβλημα και δεν πιέζαμε από την πλευρά μας, δεν θα είχαν προχωρήσει στη λήψη μέτρων, αφού για πολλά χρόνια η κατάσταση ήταν η ίδια. Γνώριζαν το πρόβλημα ,αλλά δεν το αντιμετώπιζαν.
Εμείς θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση και θα επανέλθουμε, αν χρειαστεί, με αναλυτική ενημέρωση και επιπρόσθετα στοιχεία βάσει των εξελίξεων, ενώ δηλώνουμε και αποδεικνύουμε για μια ακόμα φορά ,ότι είμαστε ενεργά παρόντες στο ρόλο που μας έχουν αναθέσει οι πολίτες.
Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε ότι η χαρά μας μετριάζεται από το παράπονο: Δυστυχώς για άλλη μια φορά ματώσαμε, κατηγορηθήκαμε και υβριστήκαμε για το αυτονόητο...... Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Σητείας

ΜΕΙΖΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου