Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ : Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η ειδοποίηση παρακατάθεσης προσωρινής αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, που έχουν απαλλοτριωθεί με την 117/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) στο Δήμο Σητείας


                                                 
                                           Σητεία 22-01-2019                                                                                                                      
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στο τεύχος της 31 Δεκεμβρίου 2018, η ειδοποίηση παρακατάθεσης προσωρινής αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, που έχουν απαλλοτριωθεί με την 117/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) στο Δήμο Σητείας, Τ.Δ. Ρούσσα Εκκλησιάς, θέση Παναγιά ή Ανάλουκας ή Μούμιες.

 Συγκεκριμένα για την κάλυψη της προσωρινής αποζημίωσης ακινήτων εκδόθηκε και έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης ύψους 221.187,56 €.
Η παρακατάθεση αποζημίωσης έγινε υπέρ των φερόμενων ιδιοκτητών και θα καταβληθεί μόνο στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν ως δικαιούχοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όσον αφορά τους Δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα παραπάνω ακίνητα, η αμοιβή τους και τα δικαστικά έξοδα έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 4.377,09€.
Η παρακαταθήκη της αποζημίωσης έγινε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου και θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου