Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ


Ο Δήμος Σητείας γνωστοποιεί ότι με την υπ’ αριθμ 394/ 26-04-2018 απόφαση του Δημάρχου Σητείας έχει συστήσει Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-2018 εξετάζει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.
Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωπος του Δήμου, του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018,  που τροποποιήθηκε  με την  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2752/10.07.2018, οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να συνεχίσουν να  υποβάλουν σχετική αίτηση για την επανασύνδεσή τους και την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως και στις 30/6/2018, αντί στις 14/2/2018 που είχε ορισθεί αρχικά  και η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος.
2) Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ, (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018).
Οι αιτήσεις θα συνεχίζουν να  υποβάλλονται  καθημερινά  στο Κέντρο Κοινότητας Σητείας που βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ, Γαβριήλ Αρκαδίου και Καζαντζάκη γωνία,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14.00
Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 28430 28013, κ. Ζάχου Μαρίνα, Συντονίστρια της Επιτροπής και υπάλληλος του Κέντρου Κοινότητας Σητείας.


                                                                                         Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                  Χριστοδουλάκης Παύλος
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου