Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Δήμος Σητείας: Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου : «Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου».


   Σητεία    11/07/2018

   Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας και του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «Ορέστης Λάππας» υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19.468,05€ με Φ.Π.Α.
   Καθώς στο νέο νεκροταφείο παρατηρείται κορεσμός, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση χώρου για την επέκτασή του.  

   Με το έργο αυτό επιλύεται το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί λόγω έλλειψης χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου