Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού «Η Αρχαία Πραισός»: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΕΠΣΥ

Τον τελευταίο καιρό στο ΕΜΑΙΛ του συλλόγου μας έχουν σταλεί διάφορες επιστολές από κάποια μέλη της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλογών που εμφανίζονται ως προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε όπως λένε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Απριλίου 2018 στα Χανιά. Μια από τις επιστολές αυτές, πρόσκληση στα μέλη της ένωσης για ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μας προβλημάτισε ιδιαίτερα καθότι ο σύλλογος μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης, είναι ενεργός και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του έως και τις 31-12-2017.

Εξετάζοντας σχολαστικά τα ΕΜΑΙΛ με τις διάφορες επιστολές παρατηρούμε ότι οι επιστολές αυτές είναι αντικαταστατικές γιατί δεν συνοδεύονται με αριθμό πρωτοκόλλου, από υπογραφές, δεν είναι σφραγισμένες με την στρογγυλή σφραγίδα της ΠΕΠΣΥ αλλά και ακόμα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. δεν υπάρχει σαν θέμα η Έκθεση της Ελεγκτική Επιτροπή και ο απολογισμός.

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Απριλίου 2018 στα Χανιά, από την οποία προέκυψε το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, την είχαν προκαλέσει 26 σύλλογοι, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από το Βιβλίο Μελών πόσα είναι τα μέλη της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλογών και ποια είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και εάν τα παραβρισκόμενα μέλη είχαν δικαίωμα να αντιπροσωπεύσουν τους συλλόγους τους με αποφάσεις των ΔΣ των συλλόγων τους, θέμα το οποίο θα έπρεπε να είχε διερευνήσει το προεδρείο της ΓΣ, ώστε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση να είναι στοιχειωδώς νομότυπη και να κατοχύρωνε το προσωρινό ΔΣ για να προχωρήσει μετά στις επιστολές .

Γνωρίζουμε επίσης ότι η θητεία του ΔΣ της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλογών έχει λήξει στις 31-12-2017, χωρίς να έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο που εφαρμόζεται για τους συλλόγους, ώστε να προκύψει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή να γίνει έλεγχος στα πεπραγμένα και στα οικονομικά και να προκηρυχτεί μετά η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το ΔΣ του Συλλόγου μας με την υπ' αριθ. 19/ 10-6-2018 απόφαση του αποφάσισε τα εξής:

Να παραμείνει προσωρινά μέλος της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλογών και να μην διαγράφει.
Να μην συμμετέχει στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Να ενημερωθούν οι εποπτεύουσες αρχές για τις παραπάνω αντικαταστατικές πράξεις.
Να επανεξεταστεί η παραμονή του Συλλόγου μας σαν μέλος της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλογών εάν δεν υπάρξουν νόμιμες εξελίξεις και παρεμβάσεις από τις εποπτεύουσες αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου