Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Στο Νοσοκομείο Σητείας η στέγαση και η λειτουργία της Το̟πικής Ομάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)

Εγκρίθηκε  από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Γενικόυ Νοσοκομείου Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο» η παραχώρηση χρήσης χώρων της Α̟ποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας, για την στέγαση και λειτουργία Το̟πικής Ομάδας Υγείας

Η ΤΟ.Μ.Υ. θα λειτουργήσει στο γραφείο Νο 12 στον Γενικό Ιατρό της ΤΟ.Μ.Υ.. Θα παραχωρηθεί επίσης,χώρος στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, στους διοικητικούς Υπαλλήλους της ΤΟ.Μ.Υ., του Ιατρείου Νευρολογίας και στην Κοινωνική Υ̟πηρεσία της ΤΟ.Μ.Υ.(κοινωνική λειτουργός – νοσηλευτές)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου