Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Ξεκινούν οι ειδικές άδειες από το Τελωνείο Σητείας για τα καζάνια απόσταξης ρακής

Σύμφωνα με τον Ν. 4537/15-05-2018 ΦΕ επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία άμβυκα μικρού αποσταγματοποιού (διημέρου) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ωρών κατά την διάρκεια ενός 24ωρου στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α , Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων ή επαγγελματικών φορέων με σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης. Η απόσταξη για τους σκοπούς αυτούς δύναται να διενεργείται και πέραν του καθοριζόμενου από τον Νόμο διμήνου. Επί του παραγόμενου προϊόντος (τσικουδιά) προοριζόμενου αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια κατανάλωση, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος Ε.Φ.Κ και εκδίδονται τα προβλεπόμενα από την φορολογική νομοθεσία παραστατικά. 

Ομοίως επιτρέπεται κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταφορά σφραγισμένου άμβυκα μικρού αποσταγματοποιού (διημέρου) τηρουμένων των προβλεπόμενων διατυπώσεων και διαδικασίας, για χρονικό διάστημα, κατά ανώτατα όριο ενός 24ωρου αποκλειστικά και μόνο προς έκθεση αυτού στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων.


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου