Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Η εισήγηση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (μείζων Αντιπολίτευση) για το νομοσχέδιο "Κλεισθένης 1" που έγινε και θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας μετά από τη σχετική συζήτηση και την υπερψήφιση της στη συνεδρίαση της Δευτέρας 7/5/18Για το νομοσχέδιο που αφορά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1)
• Δεν προωθεί την αποκέντρωση, με τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση.
• Δεν ενισχύει την οικονομική  ανεξαρτησία και τη διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.
• Δεν συνοδεύεται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εφαρμογής ούτε από έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους.
Δεν υποστηρίζεται από χρηματοδοτικούς πόρους, κίνητρα και επιχορηγήσεις.
• Φέρνει νέα οικονομικά βάρη στους δημότες, νομιμοποιώντας Μνημονιακά μέτρα.
• Δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός.
• Παραπέμπει στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις την Αυτοδιοίκηση.


•  Οδηγεί σε ακόμη πιο ασφυκτικό εναγκαλισμό της Τ.Α. από την Κεντρική διοίκηση με θεσμοθέτηση :
 - Επόπτη Νομιμότητας από τον εκάστοτε Υπουργό
- Νέων ελεγκτικών μηχανισμών
- Περιορισμού της διοικητικής αυτοτέλειας
- Οικονομικής κηδεμονίας από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Μετατρέπει την Τ.Α. σε αποκεντρωμένη διοικητική υπηρεσία του Κράτους με την εποπτεία να μην περιορίζεται σε απλό έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και στον πειθαρχικό έλεγχο, αλλά να επεκτείνεται   στην καθιέρωση έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων, τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από την υποτίθεται Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ με την κύρια αρμοδιότητα σε διορισμένο κρατικό υπάλληλο, υπό τον έλεγχο του υπουργού Εσωτερικών.
 Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή σε επίπεδο Νομού, με αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα καθώς και μια σειρά από άλλα διαχειριστικά όργανα ελέγχου και διαμεσολάβησης, σε αντίθεση με το άρθρο 102 του Συντάγματος το οποίο περιέχει δέσμη εγγυήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση.

• Με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση, ενώ αναγνωρίζεται ότι οι δήμοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν διατυπώνονται ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες ανεξάρτητα σε ποιόν Δήμο κατοικούν.

Το νομοσχέδιο κινείται στην κατεύθυνη της μνημονιακής επιταγής: οι πόροι της Τ.Α. να έχουν ως πηγή τους την ανταποδοτικότητα με την κρατική χρηματοδότηση σε επικουρικό ρόλο.
• Δεν κατοχυρώνει θεσμικά το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων με συνέπεια η χρηματοδότησή τους όταν λήξουν οι κοινοτικοί πόροι και θα εξαρτάται από την κατανομή των εθνικών να εξαρτάται από μη μετρήσιμα υποκειμενικά κριτήρια.
• Αυξάνει τη φορολογία, με την ένταξη της χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Πρασίνου στα ανταποδοτικά ως ένα νέο φόρο για τους δημότες, μέτρο που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των τελών από το 2019.

• ‘Οσον αφορά το εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών εφαρμόζονται δύο διαφορετικά εκλογικά συστήματα, για κοινότητες άνω των 500 κατοίκων και για κοινότητες κάτω των 500, όπου εισάγεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
• Καθιερώνει μεν την απλή αναλογική αλλά κατά το ήμιση μόνο για την εκλογή δημοτικών συμβούλων και όχι για την εκλογή δημάρχων που θα εκλέγονται σε δεύτερο γύρο με απόλυτη πλειοψηφία. Κατά συνέπεια τα δημοτικά συμβούλια θα καταστούν διακοσμητικά όργανα  και οι δε Δήμαρχοι ρυθμιστές σχηματισμού πλειοψηφιών.
• Αποκλείει από το δικαίωμα ψήφου όσους δεν είναι πολίτες της ΕΕ.

Η περίοδος σύνταξης του νομοσχεδίου ήταν διετής, δεν δεχόμαστε λοιπόν η διαβούλευση να περιορίζεται στα ασφυκτικά πλαίσια των δύο εβδομάδων.

Για τη διασφάλιση του ότι το νομοσχέδιο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην ΤΑ, με δίμηνη παράταση, να ενημερώσει τους πολίτες, να τους καταστήσει συμμέτοχους στη συζήτηση και, στη συνέχεια, να κατατεθούν επεξεργασμένες προτάσεις οι οποίες και να ληφθούν υπόψη στην τελική μορφή του.

• Διεκδικούμε ουσιαστική Μεταρρύθμιση στη λειτουργία της Τ.Α., με ενίσχυση της αποκέντρωσης με μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος.
• Για μια  αυτοδιοίκηση, με τους δημότες και τις τοπικές κοινωνίες σε  πρωταγωνιστικό ρόλο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου