Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Νοσοκομείο Ημέρας Ψυχαργώ : Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ !!!Νοσοκομείο Ημέρας Ψυχαργώ : Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ ,

8 Δεκεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Κεντρική πλατεία της Σητείας.